Maatreening

ALGKURSUS

Valdkonna spetsialistid soovitavad vähemalt 5-8 täispäevalist treeningut kogenud instruktorilt.
Treeningud toimuvad enamasti nädalavahetustel või tööpäeva õhtutel kokkuleppel vastavalt võimalustele, seega võib väljaõpe venida 2-3 kalendrikuu pikkuseks.

 
PROGRAMM:

TEOORIAÕPE
1.1 Tiibvarju ehitus
1.2 Mootorikomplekti ehitus
1.3 Tiiva aerodünaamika
1.4 Õhkkond, aeroloogia, meteoroloogia
1.5 Lennueelne kontroll
1.6 Startimine
1.7 Lend
1.8 Maandumine
1.9 Ebastandartsed olukorrad lennul
1.10 Õiguslik regulatsioon
Teooriaõppe maht on vähemalt 3 tundi/ 1 päev.

MAATREENING TIIVAGA
2.1 Varju lahtipakkimine
2.2 Varju tutvustamine
2.3 Laotamine stardiasendisse
2.4 Varju lennueelne kontroll
2.5 Maatreening
2.6 Varju pakkimine
Maatreeningu maht on vähemalt 5 tundi / 2-3 päeva.

MAATREENING TIIVA JA MOOTORIGA
3.1 Mootorikomplekti lennueelne kontroll
3.2 Ohutustehnika mootorikomplekti käsitsemisel
3.3 Maatreening seisva mootoriga
3.4 Maatreening töötava mootoriga
Maht on vähemalt 2-3 tundi/ 1 päev.

LENNUD
4.1 Tandemlend
4.2 Iseseisvad mootorlennud
Maht 5 lendu, kokku 1 tund/ 2-3 päeva.

Maksumus 500€.